DAD

Vētrā nolūzis ķirša zars

Pagalms nekad nebūs

Kā agrāk

http://www.domino.lv/

2 Responses to DAD

    • aldis hofmanis

      Jā, kaut arī nekad oficiāli neesmu bijis : Dominoietis, tomēr vienmēr esmu juties kā savējais. Paldies

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>